Welcome to the Kawhia Moana Schools Wiki! Hauturu, Kawhia, Kinohaku, Piri Piri and TahaaroaKM_mosaic.jpg